De positieve impact van zonne-energie op het milieu

Grootschalig overschakelen op zonne-energie zou een grote positieve impact hebben op het milieu. Meestal wordt het woord milieu gebruikt om te verwijzen naar onze natuurlijke omgeving. Als sociale wezens omvat onze omgeving echter ook dorpen en steden en de gemeenschappen van mensen die er wonen. Milieukwaliteit omvat al deze elementen. Het installeren van zelfs maar één zonne-energiesysteem kan een meetbare verbetering opleveren op elk aspect van onze omgeving.

Voordelen voor de gezondheidsomgeving

Een analyse uit 2007 door het National Renewable Energy Laboratory (NREL) concludeerde dat het op grote schaal toepassen van zonne-energie de uitstoot van stikstofoxiden en zwaveldioxide aanzienlijk zou verminderen. Ze schatten dat de Verenigde Staten ook 100.995.293 CO2-uitstoot zouden kunnen voorkomen door simpelweg aardgas en steenkool te vervangen door 100 GW aan zonne-energie.

Kortom, de NREL ontdekte dat het gebruik van zonne-energie zou leiden tot minder gevallen van aan vervuiling gerelateerde ziekten, en ook tot minder gevallen van ademhalings- en cardiovasculaire problemen. Verder zou die vermindering van de ziekte zich vertalen in minder verloren werkdagen en lagere zorgkosten.

Voordelen voor de financiële omgeving

Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration verbruikte het gemiddelde Amerikaanse huis in 2016 10.766 kilowattuur (kWh) elektriciteit per jaar. De prijzen van energie variëren ook per regio, waarbij New England de hoogste prijzen betaalt voor zowel aardgas als elektriciteit en ook de hoogste procentuele stijging kent.

Ook de gemiddelde waterprijzen stijgen gestaag. Naarmate de opwarming van de aarde de toevoer van water vermindert, zullen die prijsstijgingen nog dramatischer stijgen. Zonne-elektriciteit verbruikt tot 89% minder water dan elektriciteit uit kolen, waardoor de waterprijzen stabieler blijven. 

Voordelen voor de natuurlijke omgeving

Zonne-energie veroorzaakt tot 97% minder zure regen dan steenkool en olie, en tot 98% minder eutrofiëring van de zee, waardoor het water aan zuurstof wordt uitgeput. Zonnestroom verbruikt ook 80% minder land. Volgens de Union of Concerned Scientists is de milieu-impact van zonne-energie minimaal in vergelijking met die van fossiele brandstoffen.

Onderzoekers van het Lawrence Berkeley Lab voerden een onderzoek uit van 2007 tot 2015. Ze concludeerden dat zonne-energie binnen die acht jaar $ 2,5 miljard aan klimaatbesparingen had opgeleverd, nog eens $ 2,5 miljard aan besparingen op luchtverontreiniging, en 300 vroegtijdige sterfgevallen had voorkomen.

Voordelen voor de sociale omgeving

Wat de regio ook is, de enige constante is dat, in tegenstelling tot de fossiele brandstofindustrie, de positieve impact van zonne-energie gelijkelijk wordt verdeeld over de mensen op elk sociaaleconomisch niveau. Alle mensen hebben schone lucht en schoon drinkwater nodig om een ​​lang en gezond leven te leiden. Met zonne-energie wordt de kwaliteit van leven voor iedereen verbeterd, of die levens nu in een penthouse-suite of in een bescheiden stacaravan worden geleefd.


Posttijd: 26 februari - 2121